درباره ما

ما با استفاده از تجربه تعداد زیادی از صاحبان صنایع اقدام به جمع آوری تکنیک ها و شیوه های مناسب برنامه ریزی مواد اولیه منابع انسانی و ماشین آلات در واحدهای صنعتی نموده ایم.

و هم اکنون با حضور در پارک فناوری پردیس این تجربه ها را با رویکردهای علمی آمیخته و اقدام به طراحی و پیاده سازی یک سیستم جامع مدیریت واحدهای صنعتی نموده ایم.

گروه نرم افزاری سیموت